Eerste kennismaking traject Ondernemerschap voor Statushouders

Maandagavond 19 maart was de eerste kennismaking tussen de coaches en de deelnemers van het nieuwe traject Ondernemerschap voor Statushouders. Het traject is opgezet vanuit het Alfa-college en het Noorderpoort met als doel hen te helpen met het bereiken van hun droom als ondernemer. Het gaat hierbij om statushouders die nog vrij kort in Nederland zijn, maar wel ervaring hebben als ondernemer in hun land van herkomst en op goed niveau Engels of Nederlands spreken. Het merendeel van de deelnemers is al begonnen met hun onderneming, maar lopen nog tegen praktische problemen aan met bijvoorbeeld de Nederlandse belastingwet of vergunningen. Vrijwel alle deelnemers hebben uitgesproken als doel te hebben zo snel mogelijk uit de uitkering te komen en zelfvoorzienend te worden. De ondernemerscoaches zijn ook verbonden aan de OAG (Ondernemersacademie Groningen). Op dinsdag 27 maart is de officiële kick-off van het traject tijdens de Netwerkbijeenkomst van de OAG.